);
Contacteer ons

Website Disclaimer + Privacy (conform GDPR)

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan FERTIGA of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. 

FERTIGA levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal FERTIGA de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

FERTIGA kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. FERTIGA geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website . 

FERTIGA kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld jegens wie dan ook, direct of indirect, speciaal of anderszins, voor schade veroorzaakt door het gebruik van deze of enige andere website, in het bijzonder als gevolg van links of hyperlinks, inclusief, zonder beperking, alle verliezen , werkonderbrekingen, schade aan programma's van de gebruiker of andere gegevens op het computersysteem, apparatuur, software, etc.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het opnemen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele manier een impliciete goedkeuring van hun inhoud. 

FERTIGA verklaart uitdrukkelijk dat zij geen controle heeft over de inhoud of andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor hun inhoud of kenmerken of voor enige andere vorm van schade die voortvloeit uit het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en jurisdictie.

Op deze website is het Belgisch recht van toepassing. In geval van geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement …. bevoegd.

Privacybeleid

FERTIGA processes personal data in compliance with this privacy statement. For further information, questions or comments on our privacy policy, please contact FERTIGA at info@fertiga.com.  

Verwerkingsdoeleinden

FERTIGA verzamelt en verwerkt de persoonlijke gegevens van klanten voor klant- en orderbeheerdoeleinden (inclusief klantenadministratie, het volgen van bestellingen/leveringen, facturering, solvabiliteitsbewaking, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde advertenties). 

Rechtsgrond(en) voor de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming,] [(b) (vereist voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (vereist om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (vereist voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang bij ondernemerschap)] van de Algemene Wet Bescherming Persoonsgegevens.

[Voor zover de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), klanten hebben altijd het recht om hun toestemming in te trekken.]

Overdracht aan derden

Indien dit nodig is om de gestelde doelen te bereiken, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere bedrijven (van de FERTIGA groep) binnen de Europese Economische Ruimte die direct of indirect verbonden zijn met FERTIGA of met enige andere partner van FERTIGA. 

FERTIGA garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van persoonsgegevens. 

Bewaartermijn

Persoonsgegevens die worden verwerkt voor klantenbeheer worden bewaard voor de tijd die nodig is om te voldoen aan wettelijke vereisten (oa op het gebied van boekhouding). 

Recht op inzage, verbetering, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens 

De klant heeft te allen tijde recht op inzage in zijn persoonsgegevens en kan deze (laten) verbeteren indien deze onjuist of onvolledig zijn, deze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op grond van artikel 6.1 (e ) of (f), inclusief profilering op basis van deze bepalingen.

Verder heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te verkrijgen en deze persoonsgegevens te laten doorsturen naar een ander bedrijf. 

Om de bovengenoemde rechten uit te oefenen, wordt de klant verzocht om:

–           De instellingen van hun klantaccount aanpassen; en/of 

–           Send an e-mail to the following address: info@fertiga.com.

Directe marketing

De klant heeft het recht om kosteloos bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens gericht op marketing. 

Klachten

De klant heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Commissie voor Privacybescherming (Persstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Gebruik van ‘cookies’.

Tijdens een bezoek aan de website kunnen cookies op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Een cookie is een tekstbestand dat door een websiteserver in de browser van uw computer of op uw mobiele apparaat wordt geplaatst wanneer u een website bezoekt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om mensen te identificeren, een cookie kan alleen een machine identificeren. 

‘First-party cookies’ zijn technische cookies die door de bezochte site zelf worden gebruikt en die bedoeld zijn om de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen aangepast door de gebruiker tijdens eerdere bezoeken, of: een formulier met gegevens die de gebruiker eerder heeft ingevuld tijdens eerdere bezoeken. 

‘Third party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar van derden, bijvoorbeeld marketing- of advertentieplug-ins. (Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de website eerst toestemming geven, dit kan via een balk bovenaan of onderaan de website, onder verwijzing naar genoemd beleid, wat echter niet verhindert dat verder browsen op de website.

U kunt de instellingen in uw internetbrowser zo aanpassen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing krijgt wanneer er een cookie wordt geplaatst of dat de cookies vervolgens van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kunt u doen via de instellingen van uw browser (met behulp van de helpfunctie). Houd er rekening mee dat bepaalde grafische elementen mogelijk niet correct verschijnen of dat u bepaalde applicaties niet kunt gebruiken. 

Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Google Analytics 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt verzonden naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website wordt gebruikt, rapporten over website-activiteiten voor website-exploitanten samen te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteiten en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verstrekken indien dit wettelijk verplicht is of voor zover deze derden de informatie in opdracht van Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet gebruiken in combinatie met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies uitschakelen door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. Wij willen u er echter op wijzen dat dit kan betekenen dat u niet alle mogelijkheden van de website kunt gebruiken. Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de verwerking van deze informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven beschreven.

NL