);
Contacteer ons

Artsen

Voorspelling van eicelcompetentie

De Aurora-test is een niet-invasieve genexpressietest, uitgevoerd in de cumuluscellen van het Cumulus Oocyte Complex (COC), die een rangorde geeft voor de eicellen van een patiënt.

De Aurora-test meet het potentieel van een eicel om zich te ontwikkelen tot een normaal gezond kind voor patiënten die zijn ingepland voor ICSI. Na analyse van de cumuluscellen van elke eicel, wordt het embryo van de eicel met het hoogste potentieel in de baarmoeder geplaatst.

Toepassing van deze technologie in de IVF -praktijk heeft aangetoond dat het aantal zwangerschappen is verdubbeld (van 29% naar 61%) en dat de levendgeborenen zijn gestegen van 27% naar 50% na de terugplaatsing van een enkel embryo op dag 3.

Het Aurora-testprincipe voor IVF (ICSI)

Om de cumuluscellen van elke individuele eicel te kunnen analyseren, moet de klassieke denudatie van groepseicellen worden aangepast aan een individuele denudatieprocedure.

De Aurora-test wordt uitgevoerd op cumuluscellen die de eicellen van een patiënt omringen en is gebaseerd op de meting van de expressie van vijf specifieke genen.

Uit elke oöcyt worden cumuluscellen geïsoleerd en uit de cumuluscellen wordt RNA geëxtraheerd. cDNA-synthese en real-time PCR worden uitgevoerd met behulp van drie voorspellende genen en twee controlegenen. PCR -resultaten leiden tot een kwantitatieve rangschikking voor alle eicellen.

ENG Aurora test for freezing of egg cells - physicians

Het Aurora-testprincipe voor sociale invriezing van eicellen

De Aurora-test wordt uitgevoerd op cumuluscellen van alle eicellen van een patiënt en volgt dezelfde moleculaire testen als bij een ICSI-patiënt. De eicellen worden gerangschikt en in de toekomst kunnen de hoogst gerangschikte eicellen als eerste worden gebruikt.

Aurora test for freezing egg cells - physicians

Resultaten klinische studie

Verdubbeld klinisch zwangerschapspercentage voor dag 3 verse SET

Resultaten klinische studie met electieve single embryo transfer (eSET) & ICSI-patiënten

Resultaten van onze laatste prospectieve klinische studie in Europa toonden aan dat in de Aurora Test-arm met single embryo transfer (SET) op dag 3, het klinische zwangerschapspercentage toenam van 29% naar 61% in de eerste verse transfercyclus (ref.1). Dit waren ICSI-patiënten die werden gestimuleerd met HP-hMG. In de controlearm ondergingen de patiënten op dag 3 ook een enkele embryotransfer, maar met alleen morfologische scores.

Verhoogd cumulatief zwangerschapspercentage

In een eerdere studie (ref.2) werden cumulatieve percentages opgevolgd en de Aurora Test verhoogde ook significant het cumulatieve zwangerschapspercentage van 56% naar 78% in vergelijking met de controlegroep op dag 3 wanneer de patiënte opeenvolgende cycli ondergaat.

Verhoogde het levend geboortecijfer

Het levend geboortecijfer steeg van 27% naar 50% in vergelijking met de dag 3-controlegroep.

Inclusiecriteria

De toepassing van de Aurora-test is gevalideerd voor patiënten met de volgende criteria:

 • Stimulatie met HP-hMG-hormonen (bijv. Menopur) gevolgd door ICSI
 • Leeftijd patiënt tussen 22 en 39 jaar
 • Goede ovariële reserve
 • Exclusief ernstige mannelijke onvruchtbaarheid
 • Enkele embryotransfers op dag 3 (vers of ingevroren) om tweelinggeboorte te voorkomen

De aangeboden Aurora-testservice

 • DAG 0: Cumulus-eicel-complex pick-up. Cumuluscellen moeten voor elke oöcyt door een embryoloog worden verwijderd en afzonderlijk worden ingevroren bij -80°C in cryobuisjes met streepjescode.
 • DAG 0-1: Monsters worden vervoerd in een container (dry shipper met N2 of droogijs) naar een klinisch testlaboratorium in de buurt dat de Aurora-test uitvoert.
 • DAG 1-2: Aurora-test (RNA-isolatie, QPCR en analyse) wordt uitgevoerd in het klinische testlaboratorium.
 • DAG 2-3: Klinisch testlaboratorium zal het klinische rapport aan de IVF-kliniek communiceren. Het rapport geeft een rangorde van alle eicellen en geeft aan welke eicel de beste score heeft.
 • DAG 3: De embryoloog gebruikt deze score samen met een morfologische evaluatie om het beste embryo voor terugplaatsing te selecteren.
 • Indien er geen zwangerschap is vanaf de eerste terugplaatsing, worden de overtollige embryo's die verglaasd werden ook teruggeplaatst na de score.

In de toekomst zal de Aurora Test-applicatie worden uitgebreid naar andere gonadotrofinen.

Literatuur

 1. Van Vaerenbergh I, Adriaenssens T, Coucke W, Van Landuyt L, Verheyen G, De Brucker M, Camus M, Platteau P, De Vos M, Van Hecke E, Rosenthal A, Smitz J. Improved clinical outcomes after non-invasive oocyte selection and Day 3 eSET in ICSI patients. Reprod Biol Endocrinol. 2021 Feb 19;19(1):26. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33608027/
 2. Adriaenssens T, Van Vaerenbergh I, Coucke W, Segers I, Verheyen G, Anckaert E, De Vos M, Smitz J. Cumulus-corona gene expression analysis combined with morphological embryo scoring in single embryo transfer cycles increases live birth after fresh transfer and decreases time to pregnancy. J Assist Reprod Genet. 2019 Mar;36(3):433-443. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30627993/
 3. Wathlet S, Adriaenssens T, Segers I, Verheyen G, Van Landuyt L, Coucke W, Devroey P, Smitz J. Pregnancy prediction in single embryo transfer cycles after ICSI using QPCR: validation in oocytes from the same cohort. PLoS One. 2013;8(4)
 4. Wathlet S, Adriaenssens T, Segers I, Verheyen G, Janssens R, Coucke W, Devroey P, Smitz J. New candidate genes to predict pregnancy outcome in single embryo transfer cycles when using cumulus cell gene expression. Fertil Steril. 2012 Aug;98(2)
 5. Wathlet S, Adriaenssens T, Segers I, Verheyen G, Van de Velde H, Coucke W, Ron El R, Devroey P, Smitz J. Cumulus cell gene expression predicts better cleavage-stage embryo or blastocyst development and pregnancy for ICSI patients. Hum Reprod. 2011 May;26(5)
 6. Adriaenssens T, Segers I, Wathlet S, Smitz J. The cumulus cell gene expression profile of oocytes with different nuclear maturity and potential for blastocyst formation. J Assist Reprod Genet. 2011 Jan;28(1):31-40
 7. Adriaenssens T, Wathlet S, Segers I, Verheyen G, De Vos A, Van der Elst J, Coucke W, Devroey P, Smitz J. Cumulus cell gene expression is associated with oocyte developmental quality and influenced by patient and treatment characteristics. Hum Reprod. 2010 May;25(5)
NL